Zakładki:
1 BLOGROLL (foto)
2 BLOGROLL (*)
3 FOTO
4 TECHNICAL & PRACTICAL
5 OTHER

PANSZUBA Fotografia
Wszystkie fotografie, jeśli nie zaznaczono inaczej, stanowią własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.
All photographs are author's property unless stated otherwise. Copying and dissemination of photographs is prohibited without author's written permission.


Kol mi:

Subscribe to Footszak's RSS

CoolPhotoblogs.comMy profileniedziela, 29 listopada 2009

a feeling of the freedom on the Freedom Bridge

Odnowiono, odmalowano, odbudowano Szabadság híd. Co za miejsce. Widać z niego gdzieśtam Cytadelę na Górze Gellerta, krzyż nad wydłubanym wewnątrz góry polski kościołem, Most Małgorzaty, Pałac Królewski, itp.

Gdyby nie to, że niby zima (+13.C, hehe), to rozbiłbym tu chyba namiot.
They renovated, repainted, rebuilt the Szabadság híd. What a place. Standing on it, somewhere over there you see the Citadel on Gellert's Mountain, the cross on the top of dug inside the mountain polish church, Margaret's Bridge, King's Palace, etc.

If it wasn't for that's Winter (13+.C, hehe), I'd set up a tent right here.

wtorek, 24 listopada 2009

żółty element na błękitnym tle.

wieczorem, zanim jeszcze zapalą lampy, teatralna ulica w centrum stolicy Węgier wygląda O TAK właśnie.
yellow element on a blue background.

in the evening, before they light up street lights, the theatrical street inside hungarian capital looks exactly like THAT.

czwartek, 19 listopada 2009

Lounge my ass

Wino grzane w węgierskim pubie (prawie)trzeciej kategorii to bardzo zdrowa odmiana od porządku, którym niektórzy chcieliby aby świat ten się rządził.
Glogg-type wine in a hungarian pub of (almost) third category is a very healthy change from order, with which some would like this world to be ruled with.

środa, 18 listopada 2009

'i have the power!'

Całe miasto naaaaasze :]
The whole city is ooours :]

wtorek, 17 listopada 2009

focus -> Budapest

Nie będzie nas miesiąc. Net najbliżej łapie w Szimpli, więc i tak już ledwie zauważalna regularność z jaką pojawiają się tu zdjęcia może ulec jeszcze większej degradacji. Mimo to zaklinam Was, nadziei nie traćcie :]

Poniższe zdjęcia to bezładna projekcja mego budapesztańskiego światooglądu czy jak to tak to leciało. A po ludzku: widziałem, pamiętam, oczekuję.
We will be gone for a month. Closest hotspot is in Szimpla so even this already weak regularity with which notes appear here may go under even worse degradation. Despite that, don't lose your hope :]

Photos below are a messy projection of my own budapest overwiew that I've worked out until now. I've seen, I remember, I expect.

wtorek, 10 listopada 2009

Łódź Design Festival 09 dawno za nami, zatem zrelacjonowanie reszcie Wydziału to obowiązek.
Poniżej obowiązkowo parę zdjęć z tego wydarzenia i film komentująco-zachęcający, przeze mnie zmontowany.


wtorek, 03 listopada 2009

myszą nayeachać proszę