Zakładki:
1 BLOGROLL (foto)
2 BLOGROLL (*)
3 FOTO
4 TECHNICAL & PRACTICAL
5 OTHER

PANSZUBA Fotografia
Wszystkie fotografie, jeśli nie zaznaczono inaczej, stanowią własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.
All photographs are author's property unless stated otherwise. Copying and dissemination of photographs is prohibited without author's written permission.


Kol mi:

Subscribe to Footszak's RSS

CoolPhotoblogs.comMy profileponiedziałek, 29 marca 2010

Fajnie jedzie się bez celu. Letnie continetale suną - nareszcie jakby ciszej - w stronę Słońca tylko po to, żeby tam, gdzieś na końcu i tak go nie złapać. A jeszcze fajniej jest, gdy u boku jest ktoś bliski :)
my idea of sunset. Driving without a reason is a good fun. Summer continentals waft - kind of quietly at last - straight into the sun. Just for not being able to catch it there anyway. But even more good fun is when there is a darling by your side :)

sobota, 27 marca 2010

"Pośród ogrodu siedzi ta królewska para."
"Among the garden sits this royal couple."

piątek, 26 marca 2010

Jak najszybciej mieć kilo w gaciach? Usiąść obok kogoś takiego jak Kajetan Kajetanowicz.
How to crap yourself the fastest way? Sit side by side with someone like Kajetan Kajetanowicz.

środa, 24 marca 2010

"Co mam w głowie", czyli portret dosłowny.
"What have I inside my head" - a literal portrait.

niedziela, 21 marca 2010

Zajawka z Kielc.
A clue from Kielce Track.

Dzięks dla Mateusza Główki.

sobota, 13 marca 2010

spodobało mi się to co zobaczyłem w zatęchłym krakowie.

poniedziałek, 08 marca 2010
czwartek, 04 marca 2010

Godzina pierwsza w nocy. Na Kopcu Kraka trzej mężczyźni przeglądają swe zajebiste foty.
1:00 a.m. on Krakus Mound. Three men browse their bitchin' photos.

środa, 03 marca 2010

pan mechanik naprawił, więc znów można jeździć po nocy. i wyrwać się z czterech ścian w końcu.
mr car rapair man fixed it, so it can be again driven through the night. and used to break out from the four walls at last.

popsute obiektywy są super :)
broken lenses are sooo cool :)

wtorek, 02 marca 2010

waiting room @ oncology

oby częściej była tak pusta.
let it more often be that empty.

poniedziałek, 01 marca 2010

sausage served with concrete

coś jakby martwa natura
a bit like a still life

Zauważone przez dr Lectera
Spotted by dr Lecter